Захист результатів виборів

Г р о м а д с ь к а    о р г а н і з а ц і я
«Регіональний інформаційно-навчальний та комунікаційний центр»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА:
«Захист результатів виборів шляхом посилення громадської участі у виборчому процесі»
(для офіційних спостерігачів за виборчим процесом)

Час : 3 години
1. Лекція : Загальні засади виборчого процесу
• Закон України «Виборчий кодекс України» Основні принципи виборчого права
• Кримінальна відповідальність за порушення вибрчого законодавства

2. Лекція : Офіційні спостерігачі за виборчим процесом
• Офіційні спостерігачі від громадських організацій, політичних партій та кандидатів в Президенти України.
• Основні принципи участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі.

3. Практичне заняття : Порядок складання протоколу про порушення на ДВК, ОВК
• Складання скарги письмової скарги, основні вимоги
• Складання Акту про порушення на ДВК, ОВК

Адреса: м. Стрий, вул.Народна 8 (Народний дім)