Юридична підготовка кандидатів у виборчі комісії

Г р о м а д с ь к а    о р г а н і з а ц і я
«Регіональний інформаційно-навчальний та комунікаційний центр»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА:
«Юридична підготовка кандидатів у виборчі комісії
та їх відповідальність за виборчий процес»
(для членів ОВК, ДВК)

Час : 4 години
1. Лекція : Основні засади виборчого процесу, принципи виборчого права, субєкти та етапи виборів»
• Вибори, як основа представницької демократії. Види виборів та порядок їх призначення.
• Основні принципи виборчого права

2. Лекція : Територіальна організація виборчого процесу.Виборчі комісії, обов’язки та права кандидатів у ОВК, ДВК
• Система виборчих комісій загальнодержавних виборів
• Основні принципи діяльності виборчих комісій
• Склад комісій, формування, вимоги та присяга
• Порядок роботи виборчих комісій (комісій референдуму), прийняття рішень комісією. Документування діяльності виборчої комісії
• Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів
• Кримінальна відповідальність членів виборчих комісій за порушення виборчого законодавства

3. Практичне заняття : Практичні дії члена ДВК на виборчій дільниці
• Складання (заповнення) документів виборчої комісії
• Проведення засідання виборчої комісії відповідно до вимог та складання протоколів
• Підрахунок результатів голосування виборців, складання протоколу

4. Обмін досвідом : Встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення

Адреса: м. Стрий, вул.Народна 8 (Народний дім)