Виборчий маркетинг та менеджмент

Г р о м а д с ь к а   о р г а н і з а ц і я
«Регіональний інформаційно-навчальний та комунікаційний центр»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
«Виборчий маркетинг та менеджмент»
(для керівників виборчих штабів)

Час : 3 години
1. Лекція : Стратегічне планування виборчої компанії
• Закон України «Виборчий кодекс України». Типи виборчих стратегій.
• Тактика виборчої компанії
• Проекти виборчої компанії

2. Лекція : Виборча команда та виборчий штаб
• Електоральний виборчий менеджмент.
• Виборча команда, підходи до формування та критерії оцінювання претендентів.
• Виборчий штаб, як організаційно-аналітична структура

3. Лекція: Виборчі технології та виборче мистецтво
• Чисті та брудні виборчі технології, білий і чорний PR
• Базові та диференційні виборчі технології
• Виборче мистецтво, виборчі заповіді Сегела

4. Круглий стіл : Вибори від А до Я
• Виборча компанія: суть, різновиди, етапи та ресурси

Адреса: м. Стрий, вул.Народна 8 (Народний дім).