Тематична навчальна програма підготовки претендентів

                                                            Затверджено Секретаріатом
ГО «Регіональний інформаційно-
навчальний і комунікаційний центр
Протокол № 6 від «11» вересня 2018 року

ТЕМАТИЧНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки претендентів до складу виборчих комісій, офіційних спостерігачів та менеджерів виборчого процесу на виборах Президента України в 2019 р.

Кількість годин
з/п Найменування теми занять Член Член Офіційний Нач. виборчого
ОВК ДВК спостерігач штабу
 1. Тема 1.  Проект Закону України «Виборчий Кодекс України, основні розділи та положення» 30хв 30хв 30хв 30хв
 2. Тема 2. Основні принципи виборчого права та виборчий процес. 30хв 30хв 30хв 30хв
 3.  Тема 3.  Загальні засади виборів, типи та види виборів в Україні 30хв 30хв 30хв 30хв
 4. Тема 4. Система територіальної організації виборів, види виборчих округів та їх утворення  30хв 30хв 30 хв.
 5. Тема 5. Виборчі дільниці, типи виборчих дільниць та їх розміри.  30хв 30хв 30хв 30хв
 6. Тема 6. Система виборчих комісій загальнонаціональних виборів  та місцевих виборів. 30хв 1 30хв 30хв
 7.  Тема 7.  Формування виборчих комісій, їх склад, та порядок утворення. Присяга члена виборчої комісії 1 1 30хв
 8.  Тема 8. Організація роботи виборчої комісії. Розгляд питань та прийняття рішень виборчою комісією 30хв 30хв
 9. Тема 9. Документообіг виборчої комісії. Ведення протоколів, складання актів  30хв 30хв
 10. Тема 10.Робота членів виборчих комісій із виборчими списками виборців.  30хв 30хв
11.   Тема 11. Передвиборча агітація, форми і методи передвиборчої агітації 30хв 30хв 30 хв
 12.  Тема 12. Основні  засади та положення виборів Президента України 30хв 30хв 30 хв
 13. Тема 13. Голосування та встановлення результатів виборів в ОВК, ДВК 1 1 30 хв 1
 14. Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, відповідальність за порушення виборчого законодавства 1 1 30 хв 1

 

Керівник

Стрийських регіональних навчальних курсів______________С.Вега