Положення “Про Стрийські регіональні підготовчі курси”

Затверджено
Секретаріатом ГО «Регіональний  інформаційно
-навчальний та 
комунікаційний центр»
Протокол № 4 від  10 вересня 2018 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

«Про Стрийські регіональні підготовчі курси з навчання  осіб претендентів у виборчі комісії, кандидатів в офіційні спостерігачі  з виборів Президента України» 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1.Стрийські регіональні підготовчі курси з навчання осіб претендентів у виборчі комісії, офіційні спостерігачі з виборів Президента України створені на підставі Статуту ГО «Регіональний інформаційно-навчальний і комунікаційний центр», пункту 2.2.7, Постанови ЦВК від 31.12.2013 року № 15, Закону України «Про вибори Президента України» ст.. 23, п.3, пп8, ст.. 24, п.6,пп8.

   1.2. Метою Стрийських регіональних підготовчих курсів  є набуття  знань та практичних навичок, що дадуть можливість особі, яка успішно пройшла підготовку, на належному професійному рівні виконувати повноваження голови, заступника голови, секретаря  чи члена окружної , дільничної виборчої комісії, офіційного спостерігача на виборах Президента України.

  1.3.Основним завданням  регіональних навчальних курсів є якісне навчання та практична підготовка осіб – кандидатів, які претендують на призначення  в окружну виборчу комісію,  дільничні виборчі комісії та офіційних спостерігачів з виборів Президента України в березні 2019 року.

   1.4. Підготовчі курси керуються у своїй діяльності  Додатками 1,2,3, Постанови ЦВК «№ 15 від 31.12.2013 року, іншими законодавчими  і нормативними документами з питань  підготовки претендентів у виборчі комісії  та цим Положенням.

   1.5. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною  формою навчання.

   1.6. Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльністю підготовчих курсів здійснює  Керівник регіональних підготовчих курсів, який призначається і звільняється Секретаріатом ГО «Регіональний інформаційно-навчальний і комунікаційний центр».

  1.7. Навчальний процес на регіональних  підготовчих курсах забезпечується викладачами відповідно до навчальних програм та затвердженого тематичного плану з підготовки претендентів у виборчі комісії, офіційних спостерігачів на виборах Президента України.

   1.8. Штат викладачів регіональних начальних курсів формується керівником навчальних курсів та затверджується Секретаріатом ГО «Регіональний інформаційно-навчальний і комунікаційний центр».

   1.9. Стрийські регіональні навчальні курси створені при  Громадській організації ГО «Регіональний інформаційно-навчальний і комунікаційний центр», м. Стрий, вул. Народна, 8., тел.. 067-670-64-53

  1. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ

2.1. На регіональні підготовчі курси зараховуються особи, за поданням керівників місцевих осередків політичних  партій, громадських організацій, довірених осіб кандидатів в Президенти України, керівників виборчих штабів, які мають вищу, середньо-спеціальну або базову середню освіту та досягли 19 років.  .

2.2. На регіональні підготовчі курси також зараховуються громадяни України, які індивідуально виявили бажання пройти навчання з підготовки претендентів для роботи у виборчих комісії, бути офіційним спостерігачем на виборах Президента України, мають  вищу, середньо-спеціальну або базову середню освіту та досягли 19 років.

    Для зарахування слухачі подають заяву встановленого зразка на ім’я керівника курсів та ксерокопію паспорта.

  2.3.Навчання на підготовчих курсах здійснюється на умовах госпрозрахунку за рахунок коштів політичних партій, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб. Розмір оплати встановлюється  на підставі укладених двох сторонніх  угод  відповідно до чинного законодавства України.

  2.4.Розмір оплати за навчання на регіональних курсах визначається за кошторисом видатків та затверджуються Секретаріатом ГО «Регіональний інформаційно-навчальний і комунікаційний центр».

   2.5. У разі вибуття слухачів після початку занять внесена ними оплата не повертається.

   2.6. Отримані кошти витрачаються на виплату заробітної плати викладачам і іншим працівникам курсів, комунальні витрати, оренду приміщення, рекламу, навчальну літературу та посібники, послуги оргтехніки та інше.

   2.7. Зарахування до складу слухачів на регіональні курси здійснюється відповідним наказом керівника регіональних підготовчих курсів.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  3.1. Навчальний процес на регіональних курсах організовується відповідно до Закону України «Про  освіту», Закону України «Про мови»,  та даного Положення.

  3.2. Навчальний процес на регіональних курсах органічно поєднана з теоретичною та практичною підготовкою, що дозволяє майбутнім членам виборчих комісій, офіційним спостерігачам якісно виконувати свою обов’язки при проведені виборів Президента України та захистити результати вибору виборців при підрахунку голосів у виборчих комісіях.

  3.3. Організацію роботи регіональних курсів здійснює  керівник підготовчих курсів.

  3.4. Учасниками навчального процесу є:

  • – керівник регіональних  підготовчих курсів;
  • – викладачі регіональних підготовчих курсів;
  • –  допоміжний персонал;
  • – особи, які навчаються на регіональних підготовчих курсах  (далі – слухачі).

  3.5. Навчальний процес на регіональних підготовчих курсах проводиться за Тематичним календарним планом на базі Навчальних програм підготовки претендентів у виборчі комісії та претендентів у офіційні спостерігачі.

  3.6.Навчальний процес передбачає:

  • – теоретичну  підготовку слухачів;
  • – практичні заняття;
  • – підсумкових занять.

  3.7. Слухачі регіональних підготовчих курсів у процесі навчання можуть одержувати індивідуальні консультації у викладачів курсів.

  3.8. Навчальний процес на регіональних  підготовчих курсах забезпечується штатними викладачами  на умовах погодинної оплати праці.

  3.9.  Регіональні підготовчі курси діють протягом 5 місяців з 01 жовтня 2018 року по 01 березня 2019 року.

 3.10 Заняття на  підготовчих курсах  здійснюються  згідно розробленого графіку та розкладу занять.

  (Форма посвідчення)

 

Голова
 ГО «Регіональний інформаційно-навчальний і комунікаційний центр»                                                                                           Ю. Комарницький